BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Start / Studia

Logistyka – studia I stopnia (inżynierskie)

Ost. aktualizacja: 23.08.2023

Program kształcenia 2023–2027 (dod. 21.06.2024 19:11)

Sylabusy 2023/2024 (dod. 21.06.2024 19:24)

Program kształcenia 2022–2026 (dod. 21.06.2024 19:10)

Program kształcenia 2021–2025 (dod. 21.06.2024 19:10)

Logistyka – studia II stopnia (magisterskie)

Ost. aktualizacja: 21.06.2024

Program kształcenia 2023–2024 (dod. 21.06.2024 19:14)

Sylabusy 2023/2024 (dod. 21.06.2024 19:24)