BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Start / Wzory dokumentów

Wzory dyplomów

Ost. aktualizacja: 23.08.2023

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dod. 23.08.2023 11:10)

Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (dod. 23.08.2023 11:10)

Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich (dod. 23.08.2023 11:11)

Wzory świadectw

Ost. aktualizacja: 23.08.2023

Wzór świadectwa dyplomowanego specjalisty (dod. 23.08.2023 11:12)

Wzór świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa (dod. 23.08.2023 11:13)

Wzory umów

Ost. aktualizacja: 08.11.2023

Studia I i II stopnia (od roku akademickiego 2023/2024) (dod. 08.11.2023 19:52)